Eğitim

Eğitim Hizmetlerimiz

İşletme Kavramı denilince akla faaliyette bulunan tüm kurum ve kuruluşlar gelmektedir. Hepsinde aynı süreçler karşımıza çıkmaktadır. Yönetici-işçi, ast-üst çalışan vb. ilişki ağlarıyla örülüdür. Girdi ve çıktı döngüsü içerisinde işletmelerin hepsini aynı görmek ve buna göre davranmak karşımıza hatalar çıkartmaktadır.

 •  
 • Çünkü tüm süreçlerde insan yani emek vardır.
 • İşletmelerde bu nedenle kişilik kazanmakta sorun ve çözümleri de farklılaşmaktadır.
 • Bu noktada kurumsallaşma anlayışı devreye girmektedir.

 

Kuruluş sahipleri ya da diğer bir ifadeyle işverenlerin bu farkındalığa sahip olmaları süreçte en önemli noktadır. Kurumsallaşmak; işletmelerde gerekli görev ve sorumluluk dağılımının en iyi şekilde yapılmasını sağlar ve her bir çalışanın karar verebilme yetisini geliştirmektedir.

 

Eğitimler bu noktada devreye girmekte ve başka bakış açılarıyla profesyonel yönetim bilinci gelişmesine pusula olmaktadır.

 

Eğitimler;

 • İşletmeleri Tanımak ve Kaliteyi Yakalamak
 • Vizyon ve Misyon Kavramlarının Akıl Karıştıran Macerası
 • Kurumsallaşma Yolculuğu ve Geleneksel Aile İşletmesi
 • Hayatımızı Esir Alan İş Yaşamı ve İşkoliklik
 • Motivasyon
 • Personelcilik Anlayışından İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
 • Kişisel İmajın Önemli Parçası Etkili İletişim
 • Kurumları Bekleyen Olası Riskler ve SWOT Analizi
 • Yönetici ya da Lider Olmak – Etkin Yaklaşımlar