Eğitim

İşletme Kavramı denilince akla faaliyette bulunan tüm kurum ve kuruluşlar gelmektedir. Hepsinde aynı süreçler karşımıza çıkmaktadır. Yönetici-işçi, ast-üst çalışan vb. ilişki ağlarıyla örülüdür.  Girdi ve çıktı döngüsü içerisinde işletmelerin hepsini aynı görmek ve buna göre davranmak karşımıza hatalar çıkartmaktadır.

Kuruluş sahipleri ya da diğer bir ifadeyle işverenlerin bu farkındalığa sahip olmaları süreçte en önemli noktadır. 
Kurumsallaşmak; işletmelerde gerekli görev ve sorumluluk dağılımının en iyi şekilde yapılmasını sağlar ve her bir çalışanın karar verebilme yetisini geliştirmektedir. 

Eğitimler